Porządki na rzece Zadrna

Państwowe Gospodarstwo Wodne „Wody Polskie” porządkuje rzekę Zadrna na odcinku przebiegającym przez Kamienną Górę. Urząd miasta w Kamiennej Górze zabiegał o to od dłuższego czasu.

Dno i brzegi rzeki Zadrna zostaną oczyszczone na odcinku ok. 2,2 km od ujścia rzeki do Bobru do granicy miasta. Prace pochłoną ok. 35 tys. zł. W całości finansują je „Wody Polskie”. Porządki powinny zakończyć się do 24 sierpnia.

Po ich zakończeniu rozpocznie się drugi etap oczyszczania rzeki Zadrna w rejonie Chełmska Śląskiego.

W 2019 r. udało się oczyścić w Kamiennej Górze 1300-metrowy odcinek rzeki Bóbr.