„Powiedz Nie Przemocy” – ankieta dla mieszkańców

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kamiennej Górze realizuje projekt „Powiedz NIE Przemocy”, w ramach którego zaplanowane zostało przeprowadzenie diagnozy społecznej tego zjawiska.

Prosimy o wypełnienie krótkiej anonimowej ankiety. Jest ona dostępna poniżej w formie elektronicznej.

Wyniki posłużą do wyznaczenia kluczowych kierunków działań w celu zwiększenia bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców.

Anonimowa ankieta dla dorosłych mieszkańców Kamiennej Góry

Dziękujemy za poświęcony czas.