„Powiedz nie przemocy” projekt MOPS w Kamiennej Górze

Miasto Kamienna Góra i Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kamiennej Górze zapraszają do udziału w projekcie „Powiedz nie przemocy”.

Projekt jest współfinansowany przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie jednostek samorządu terytorialnego w tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie” – edycja 2022 oraz ze środków budżetu miasta Kamienna Góra.

Adresujemy go do mieszkańców Kamiennej Góry. Realizujemy go w okresie od czerwca do listopada 2022r.

Działania w ramach projektu:

 • diagnoza społeczna,
 • warsztaty edukacyjne,
 • festyn rodzinny
 • 7 kampanii społecznych, których celem jest przeciwdziałanie przemocy w rodzinie.
 1. „Przemoc w dobie pandemii” – 29.07.2022 r. – rynek
 2. „Przemoc karmi się milczeniem” – 31.07.2022 r. – Zalew
 3. „Klaps czy to na pewno metoda wychowawcza?” –  06.08.2022 r. – Zalew
 4. „Osoby niepełnosprawne w walce z przemocą domową” – 09.09.2022 r. – Muzeum Tkactwa
 5. „Przemoc dotyka również starszych” – 07.10.2022 r. – Muzeum Tkactwa
 6. „Niebieskie karty – forma przeciwdziałania przemocy w rodzinie” – 21.10.2022 r.
 7. „Biała wstążka” – 25.11.2022 r.

Szczegółowe informacje znajdziecie na stronie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kamiennej Górze.