Powstanie Dom Pogrzebowy na cmentarzu przy ul. Wałbrzyskiej

Na cmentarzu przy ul. Wałbrzyskiej zamierzamy rozpocząć nową miejską inwestycję. Będzie nią Dom Pogrzebowy, którego obecnie bardzo w Kamiennej Górze brakuje.

Chcemy, aby mieszkańcy niezależnie od wyznania mogli pożegnać swych bliskich w godnych warunkach – mówi burmistrz Janusz Chodasewicz.

Budowę Domu Pogrzebowego planowano i odkładano w Kamiennej Górze od wielu lat. Obecnie jest już projekt budowlany, pozwolenie na budowę i 5 mln zł na realizację. Należy znaleźć w przetargu wykonawcę.

Na cmentarz zostaną również doprowadzone rury wodociągowe, ponieważ brak bieżącej wody jest w tym miejscu problemem. W ramach projektu przebudowywane będą także cmentarne alejki.