Powstanie droga serwisowa do nieruchomości przy ul. Polnej

26 marca 2021 r. wykonawca drogi ekspresowej S3 planuje rozpoczęcie prac budowlanych na ulicy Jesionowej  Kamiennej Górze.

W związku z tym zmieni się sposób dojazdu do nieruchomości od nr 16 do 26 przy ul. Polnej. Wykonawca zapewni komunikację drogą serwisową wykonaną z tłucznia. Utrudnienia potrwają 15 miesięcy.