Prawie pół miliona dla organizacji pozarządowych

Ponad 444 tysiące złotych trafiło do organizacji pozarządowych, które działają na rzecz mieszkańców Kamiennej Góry. Burmistrz Janusz Chodasewicz przekazał im dziś dotacje.

Wspieramy organizacje w zakresie działań obejmujących: kulturę, sport, pomoc społeczną, akcje proekologiczne, turystykę, promocję i ochronę zdrowia oraz profilaktykę i rozwiązywanie problemów uzależnień – mówi burmistrz Janusz Chodasewicz.

Obszar kultura:

 1. Fundacja artystyczna „BelleVoci” na realizację zadania publicznego: Organizacja uroczystego koncertu symfonicznego pt. Gala wiedeńska wielkie dzieła wiedeńskich mistrzów z udziałem Orkiestry Symfonicznej im. Johanna Straussa Filharmonii Uniwersyteckiej w ramach festiwalu „Musique d’elite”. Przyznana kwota dotacji: 18 000 zł;
 2. Fundacji na rzecz rozwoju Wrocławskiej Tkaniny Artystycznej na realizację zadania publicznego: 51 Międzynarodowy Festiwal Sztuki Włókna -2024. Przyznana kwota dotacji: 7 000 zł;

Obszar upowszechnianie kultury fizycznej i sportu:

 1. Kamiennogórski Klub OYAMA na realizację zadania publicznego Aktywizacja dzieci i młodzieży z |Gminy Miejskiej Kamienna Góra do udziału w procesie kultury fizycznej i sportu 2024. Przyznana kwota dotacji 15 000 zł.
 2. Klub Sportowy CONTENDER Kamienna Góra na realizację zadania publicznego Szkolenie i udział w zawodach sportowych mieszkańców Gminy Miejskiej Kamienna Góra w zakresie sportów walki. Przyznana kwota dotacji 30 000 zł.
 3. Klub Sportowy -Miejski Ośrodek Sportów Siłowych i Tężyzny Fizycznej RELAX na realizację zadania publicznego Sport, zdrowie, dieta – Kamiennogórski Atleta! Przyznana kwota dotacji 45 000 zł.
 4. OLIMPIADY SPECJALNE POLSKA -DOLNOŚLASKIE na realizację zadania publicznego XXIII Dolnośląski Mityng Lekkoatletyczny Olimpiad Specjalnych. Przyznana kwota dotacji 5 000 zł.
 5. Klub Sportowy SUDETY na realizację zadania publicznego Szkolenie i organizacja zawodów w piłce siatkowej dzieci i młodzieży z Gminy Miejskiej Kamienna Góra. Przyznana kwota dotacji 29 500 zł.
 6. Stowarzyszenie PODAJ RĘKĘ na realizację zadania publicznego Dążymy do mistrzostwa. Przyznana kwota dotacji 3 500 zł.
 7. Powiatowe Zrzeszenie LZS Kamienna Góra na realizację zadania publicznego Organizacja turniejów o mistrzostwa powiatu w szachach i warcabach stupolowych oraz wyjazdów dzieci i młodzieży z Kamiennej Góry na szachowe i warcabowe dolnośląskie turnieje finałowe. Przyznana kwota dotacji 4 000 zł.
 8. Kamiennogórska Akademia Piłkarska na realizację zadania publicznego Organizacja zajęć sportowych piłki nożnej oraz turniejów, w tym rozgrywek ligowych w ramach struktur OZPN dla dzieci i młodzieży w wieku 3- 15 lat. Przyznana kwota dotacji 25 000 zł.
 9. Kamiennogórski Klub Tenisowy na realizację zadania publicznego Rozwój i popularyzacja tenisa ziemnego w Kamiennej Górze. Przyznana kwota dotacji 10 000 zł.
 10. Kamiennogórski Klub Sportowy Olimpia na realizacje zadania publicznego Organizacja zajęć sportowych oraz rozgrywek ligowych w ramach struktur OZPN dla młodzieży i dorosłych pod hasłem Łączy nas piłka nożna. Przyznana kwota dotacji 45 000 zł.
 11. Fundacja Ultra na realizację zadania publicznego Przełajowe, otwarte zawody rowerowe w Kamiennej Górze. Przyznana kwota dotacji 8 000 zł.
 12. Stowarzyszenie KAMDŻA na realizację zadania publicznego Nauka korzystania z parków rowerowych. Szkolenie w zakresie przygotowania do jazdy MTB rower górski. Teoria, praktyka przy użyciu ochraniaczy, sprzętu zwiększającego bezpieczeństwo. Przyznana kwota dotacji 10 000 zł.

Obszar turystyka:

 1. Oddział Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych w Kamiennej Górze na realizację zadania publicznego: Cykl imprez turystyczno- krajoznawczych dla dzieci i młodzieży szkolnej z terenu Gminy Miejskiej Kamienna Góra. Przyznana kwota dotacji: 8 000 zł.
 2. Stowarzyszenie PODAJ RĘKĘ KAMIENNA GÓRA na realizację zadania publicznego przygoda na szlaku. Przyznana kwota dotacji 2 000 zł.

Obszar profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień:

 1. Klub Sportowy Contender na realizację zadania publicznego: Sztuki walki jako alternatywa uzależnień. Szkolenie sportowe w oparciu o sztuki walki dla mieszkańców miasta Kamienna Góra. Przyznana kwota dotacji: 4 300 zł;
 2. Fundacja Centrum Działań Profilaktycznych na realizację zadania publicznego Młodzieżowi Liderzy Kamiennej Góry -V edycja. Przyznana kwota dotacji: 15 000 zł;
 3. Polski Związek Hodowców Gołębi Pocztowych na realizację zadania publicznego: Miejsko gminne zawody organizowane w ramach współzawodnictwa lotowego gołębi młodych PZHGP o. Kamienna Góra. Przyznana kwota dotacji: 3 000 zł;
 4. Polskie Towarzystwo Schronisk Młodzieżowych na realizację zadania publicznego Cykl wycieczek edukacyjnych do ośrodków edukacji oraz wycieczek popularnych rozwijających zainteresowania krajoznawczoprzyrodnicze młodych mieszkańców Kamiennej Góry. Przyznana kwota dotacji 8 000 zł;
 5. Caritas Diecezji Legnickiej na realizację zadania publicznego Wypoczynek letni dla dzieci i młodzieży pod hasłem „W świecie wartości z Małym Księciem”. Przyznana kwota dotacji: 75 000 zł.

Dotacje przyznane w trybie art. 19a

 1. Stowarzyszenie KAMDŻA na realizację zadania publicznego w obszarze turystyki pn. Darmowy punkt serwisowo obsługowy turystyki rowerowej, wraz ze stacją do ładowania e-bike. Dotacja 5 000 zł.
 2. Stowarzyszenie KAMDŻA na realizację zadania publicznego w obszarze turystyki pn. Uporządkowanie szlaku rowerowego ścieżek rowerowych do sezonu 2024. Dotacja 5 000 zł.
 3. Kamiennogórski Klub OYAMA na realizację zadania publicznego
  w obszarze upowszechniania kultury fizycznej i sportu pn. 
  Sportowe ferie 2024. Dotacja 10 000 zł.
 4. Klub Sportowy Contender na realizacje zadania publicznego w obszarze upowszechniania kultury fizycznej i sportu Contender Fight Night 10. Dotacja 10 000 zł.
 5. Parafia Rzymskokatolicka pw. Matki Bożej Różańcowej na realizację zadania publicznego w obszarze promocji i ochrony zdrowia pn. „Zdrowe relacje, zdrowi my” – promocja i ochrona zdrowia psychofizycznego mieszkańców m. Kamienna Góra. Dotacja 9 400 zł.
 6. Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów na realizację zadania publicznego w obszarze promocji i ochrony zdrowia pn. Aktywność fizyczna źródłem radości. Dotacja 10 000 zł.
 7. Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów na realizację zadania publicznego w obszarze działalność na rzecz osób niepełnosprawnych i seniorów pn. Poznajemy Dolny Śląsk. Dotacja 10 000 zł.
 8. Oddział Polskiego Towarzystwa Turystyczno Krajoznawczego „Ziemi Kamiennogórskiej” na realizację zadania publicznego w obszarze turystyki pn. Lato w górach. Dotacja 10 000 zł.
 9. Stowarzyszenie „Podaj rękę Kamienna Góra” na realizację zadania publicznego w obszarze promocji i ochrony zdrowia pn. Ciekawi Świata. Dotacja 10 000 zł.
 10. Stowarzyszenie Wiejska Karuzela na realizację zadania publicznego w obszarze Kultury pn. X Noc Świętojańska nad Bobrem. Dotacja 5 000 zł.