Prawie pół miliona złotych dotacji na działalność społeczną

W tym roku miasto Kamienna Góra dla organizacji pozarządowych przeznaczyło budżecie 589 tys. złotych. Dotychczas rozdysponowano 496 tys. zł. Trwają jeszcze nabory w innych konkursach, po których rozstrzygnięciu zostaną przekazane pozostałe środki.

Dziś zastępca burmistrza Paweł Fryc wręczył symboliczne czeki i umowy organizacjom pozarządowym oraz innym podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego w ośmiu obszarach.

 

Profilaktyka i rozwiązywanie problemów uzależnień

 • Fundacja Centrum Działań Profilaktycznych na realizację zadania: „Młodzieżowi Liderzy Kamiennej Góry – III edycja”. Przyznana kwota dotacji 21 tys. zł.
 • Polski Związek Hodowców Gołębi Pocztowych oddział Kamienna Góra na realizację zadania: „Miejsko – gminne zawody organizowane w ramach współzawodnictwa lotowego loty gołębi młodych PZHGP oddział Kamienna Góra”. Przyznana kwota dotacji 5 tys. zł.
 • Polskie Towarzystwo Schronisk Młodzieżowych na realizację zadania: „Cykl wycieczek edukacyjnych do ośrodków edukacji oraz wycieczek popularnych rozwijających zainteresowania krajoznawczo – przyrodnicze młodych mieszkańców Kamiennej Góry. Przyznana kwota dotacji 15 tys. zł.

Pomoc społeczna

 • Kamiennogórskie Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych POMAGAMY na realizację zadania: „Dystrybucja żywności dla mieszkańców Kamiennej Góry”. Przyznana kwota dotacji 10 tys. zł.
 • Stowarzyszenie „Lepsze dziś” na realizację zadania: „Obsługa i dystrybucja żywności, dożywianie mieszkańców gminy miejskiej Kamienna Góra”. Przyznana kwota dotacji: 8 tys. zł.

Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych i seniorów

 • Stowarzyszenie PODAJ RĘKĘ KAMIENNA GÓRA na realizację zadania: „Ciekawi świata”. Przyznana kwota dotacji 4 tys. zł.
  Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Rejon Kamienna Góra na realizację zadania: „Kwiaciarstwo moja pasją”. Przyznana kwota dotacji: 6 tys. zł.

Ekologia i dziedzictwo przyrodnicze

 • Stowarzyszenie „Lepsze dziś” na realizację zadania: „Edukacja mieszkańców miasta z zakresu ekologii, dbałości o świeże powietrze oraz segregacji odpadów”. Przyznana kwota dotacji 2 500 zł.

Promocja i ochrona zdrowia

 • Stowarzyszenie „Lepsze dziś” na realizację zadania: „Działania profilaktyczne z zakresu ochrony zdrowia”. Przyznana kwota dotacji: 25 tys. zł.

Turystyka

 • Oddział Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych w Kamiennej Górze na realizację zadania: „Cykl imprez turystyczno- krajoznawczych dla dzieci i młodzieży szkolnej z terenu gminy miejskiej Kamienna Góra”. Przyznana kwota dotacji: 15 tys. zł.
 • Oddział Polskiego Towarzystwa Turystyczno Krajoznawczego „Ziemi Kamiennogórskiej” na realizację zadania: „Lato w górach”. Kwota dotacji: 10 tys. zł.
 • Stowarzyszenie dla Ludzi Sukcesu na realizację zadania: „Zagospodarowanie placu na działce 154/4 pod cele turystyczno-rekreacyjne”. Przyznana kwota dotacji: 10 tys. zł.

Kultura

 • Fundacja artystyczna „BelleVoci” na realizację zadania: organizacja koncertu pt. „Śpiewajmy razem- wieczór pieśni i piosenki polskiej na Dzień Święta Flagi Państwowej”. Przyznana kwota dotacji: 7 tys. zł.
 • Fundacja artystyczna „BelleVoci” na realizację zadania: „VI Festiwal Musique d’Elite 2022”. Przyznana kwota dotacji: 20 tys. zł.
 • Stowarzyszenie Ochrony Dziedzictwa Kulturowego Ziemi Kamiennogórskiej MASZKARON na realizację zadania: „Chronimy zabytki”. Przyznana kwota dotacji: 5 tys. zł.
 • Fundacja na rzecz Rozwoju Wrocławskiej Tkaniny Artystycznej na realizację zadania: „XLIX Festiwal Sztuki Włókna”. Przyznana kwota dotacji: 7 tys. zł.
 • Hufiec ZHP Kamienna Góra na realizację zadania: „Przystanek Kultury: warsztaty artystyczne dla dzieci z gminy miejskiej Kamienna Góra” oraz „XX Festiwal Piosenki KAMGÓR 2022”. Przyznana kwota dotacji 6 tys.  zł.

Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu

 • Klub Sportowy Miejski Ośrodek Sportowy Siłowych i Tężyzny Fizycznej „RELAX” na realizację zadania: „Dziś zrób coś dla zdrowia, czego innym się nie chce, a jutro będziesz miał to, czego inni pragną. Zajęcia w KS Relax dla mieszkańców Kamiennej Góry w walce o zdrowie i odporność. Przyznana kwota dotacji: 70 tys. zł.
 • Klub Sportowy CONTENDER” Kamienna Góra na realizację zadania: „Szkolenie i udział w zawodach sportowych mieszkańców gminy miejskiej Kamienna Góra w zakresie sportów walki”. Przyznana kwota dotacji: 50 tys. zł.
 • Kamiennogórski Klub Sportowy OYAMA na realizację zadania: „Aktywizacja dzieci i młodzieży z gminy miejskiej Kamienna Góra do udziału w procesie kultury fizycznej i sportu 2022”. Przyznana kwota dotacji: 25 tys. zł.
 • Oddział Regionalny Olimpiady Specjalne Polska – Dolnośląskie na realizację zadania: „XXI Dolnośląski Mityng Lekkoatletyczny Olimpiad Specjalnych”. Przyznana kwota dotacji: 6 500 zł.
 • Klub Sportowy SUDETY Kamienna Góra realizację zadania: „Szkolenie i organizacja zawodów w piłce siatkowej dzieci i młodzieży z gminy miejskiej Kamienna Góra”. Przyznana kwota dotacji: 40 tys. zł.
 • Stowarzyszenie „PODAJ RĘKĘ KAMIENNA GÓRA” na realizację zadania: „Przygoda z wodą”. Przyznana kwota dotacji 2 900 zł.
 • Hufiec ZHP Kamienna Góra na realizację zadania: „Cykl zajęć i imprez sportowych dla dzieci i młodzieży Harcerz Wam powie, że sport to zdrowie!” Przyznana kwota dotacji 13 tys. zł.
 • Kamiennogórska Akademia Piłkarska na realizację zadania: „Organizacja cyklu turniejów piłki nożnej dla dzieci i młodzieży o Puchar Burmistrza Miasta Kamienna Góra”. Przyznana kwota dotacji 45 tys. zł.
 • Kamiennogórski Klub Tenisowy na realizację zadania: „Rozwój i popularyzacja tenisa ziemnego w Kamiennej Górze”. Przyznana kwota dotacji 11 tys. zł.
 • Kamiennogórski Klub Sportowy Olimpia na realizację zadania: „Łączy nas piłka nożna”. Przyznana kwota dotacji 56 600 zł.