Program „Czyste Powietrze” | spotkanie informacyjne dla mieszkańców

Burmistrz miasta Kamienna Góra zaprasza mieszkańców zainteresowanych pozyskaniem dofinansowania w ramach programu „Czyste Powietrze” na spotkanie informacyjne.

Odbędzie się ono 10 marca (czwartek) 2022 r. o godz. 14:00 w sali witrażowej urzędu miasta (I piętro).

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc oraz obostrzenia dotyczące zapobiegania i rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-19, osoby zainteresowane uczestniczeniem w spotkaniu proszone są o telefoniczne (tel. (75) 64 55 141) potwierdzenie obecności do wtorku 8 marca br. do godziny 15:30.

Program „Czyste powietrze” skierowany jest do osób fizycznych będących właścicielami lub współwłaścicielami jednorodzinnych budynków mieszkalnych lub wydzielonych w budynkach jednorodzinnych lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą.

Dofinansowanie w ramach Programu „Czyste powietrze” można uzyskać na:

  • wymianę źródła ciepła,
  • instalację centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej,
  • wentylację mechaniczną z odzyskiem ciepła,
  • mikroinstalację fotowoltaiczną,
  • ocieplenie przegród budowlanych,
  • stolarkę drzwiową i okienną,
  • dokumentację (audyt energetyczny, dokumentacja projektowa).

Podczas spotkania doradca energetyczny przybliżył zainteresowanym założenia programu, rodzaje przedsięwzięć oraz warunki dofinansowania, jak również sposób składania wniosków o dofinansowanie oraz zasady realizacji i rozliczania przedsięwzięć, ze szczególnym uwzględnieniem części III programu uruchomionej w styczniu br.

Przypominamy, że burmistrz miasta Kamienna Góra podpisał porozumienie z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, na podstawie którego w urzędzie został uruchomiony punkt konsultacyjny programu „Czyste powietrze”.
Mieszkańcy mogą za pośrednictwem urzędu złożyć wniosek o dotację oraz otrzymać bezpłatną pomoc w zakresie weryfikacji wniosku pod kątem wymagań programu.