Program promujący abstynencję wśród uczniów

Miasto Kamienna Góra sfinansowało program z zakresu profilaktyki alkoholowej w kamiennogórskich szkołach podstawowych. Zajęcia zaczęły się już w Szkole Podstawowej nr 1. Wkrótce dołączy do nich młodzież ze Szkoły Podstawowej nr 2. W sumie objętych zostanie nim 242 uczniów z klas V–VI.

Zajęcia odbywają się w ramach programu „Debata”, którego autorem jest prof. Krzysztof Wojcieszek, doświadczony specjalista z zakresu profilaktyki alkoholowej i narkotykowej.

Program jest rekomendowany przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii, Instytut Psychiatrii i Neurologii oraz Ośrodek  Rozwoju Edukacji. Prowadzą go terapeuci z Fundacji Centrum Działań Profilaktycznych w Wieliczce.

Kierujemy go do uczniów szkół podstawowych, u których w większości nie nastąpiła jeszcze inicjacja alkoholowa. Program ma charakter uprzedzający, jego zadaniem jest zapobieganie przedwczesnemu używaniu alkoholu i towarzyszącym konsekwencjom oraz promowanie postawy abstynencji – mówi Natalia Mataczyńska, kierownik wydziału Promocji i Polityki Społecznej w ratuszu.

Projekt zakończy się 14 grudnia. Koszt to ponad 8 tys. zł. Dziękujemy dyrektorom, pedagogom naszych szkół podstawowych za pomoc w realizacji programu.