Programy dotacyjne na wymianę źródła ciepła w 2023 r.

Programy dotacyjne na wymianę źródła ciepła w 2023 r., z których mogą skorzystać mieszkańcy Kamiennej Góry.

„CZYSTE POWIETRZE” (program Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej)

Program jest dedykowany dla właścicieli istniejących domów mieszk. jednorodzinnych.

 • Celem programu jest wymiana nieekologicznych źródeł ciepła (tzw. „kopciuchów”) na źródła ciepła ekologiczne (kotły gazowe, kotły olejowe, kotły zgazowujące drewno, kotły na pellet drzewny, podłączenie budynku do sieci ciepłowniczej, pompa ciepła, ogrzewanie elektryczne, wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła, mikroinstalacja fotowoltaiczna);
 • możliwość zwrotu za termomodernizację (docieplenie ścian, stropodachów, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej – do warunków izolacyjności przegród WT2021) – również dla wnioskodawców, którzy już posiadają ekologiczne źródło ciepła;
 • możliwość zwrotu za część dokumentacji projektowej, audyt energetyczny.

Czas realizacji inwestycji (wymagane warunki):

 • od 18 do 36 miesięcy od momentu złożenia wniosku;
 • pierwszy poniesiony koszt lub faktura nie może mieć wcześniejszej daty, niż 6 miesięcy od daty złożenia wniosku o udzielenie grantu;
 • możliwość prefinansowania.

Kryteria dochodowe

Poziom podstawowy:

 • dochód roczny wnioskodawcy nie może przekraczać 135 tysięcy zł za rok;
 • intensywność dofinansowania: do 55% kosztów kwalifikowanych.

Poziom podwyższony:

 • przeciętny miesięczny dochód na osobę w gospodarstwie domowym: do 1894 zł (gospodarstwo wieloosobowe) lub do 2651 zł (gospodarstwo jednoosobowe);
 • intensywność dofinansowania: do 80 % kosztów kwalifikowanych.

Poziom najwyższy:

 • przeciętny miesięczny dochód na osobę w gospodarstwie domowym: do 1090 zł (gospodarstwo wieloosobowe) lub do 1526 zł (gospodarstwo jednoosobowe);
 • intensywność dofinansowania: do 100 % kosztów kwalifikowanych.

Składanie wniosków w Gminnym Punkcie Konsultacyjno-Informacyjnym przy UM Kamienna Góra – pok. 305.

 

„CIEPŁE MIESZKANIE” (program Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej)

Program dedykowany dla właścicieli istniejących lokali mieszkalnych w budynkach wielorodzinnych.

 • Celem programu jest wymiana nieekologicznych źródeł ciepła (tzw. „kopciuchów”) na źródła ciepła ekologiczne (kotły gazowe, kotły na pellet drzewny, podłączenie lokalu do sieci ciepłowniczej, pompa ciepła, ogrzewanie elektryczne);
 • możliwość zwrotu za termomodernizację (wymiana stolarki okiennej i drzwiowej – do warunków izolacyjności przegród WT2021);
 • możliwość zwrotu za część dokumentacji projektowej, audyt energetyczny.

Czas realizacji inwestycji (wymagane warunki):

 • od 18 do 36 miesięcy od momentu złożenia wniosku;
 • pierwszy poniesiony koszt lub faktura nie może mieć wcześniejszej daty, niż data podpisania umowy wnioskodawcy z Gminą;

Kryteria dochodowe

Poziom podstawowy:

 • dochód roczny wnioskodawcy nie może przekraczać 120 tysięcy zł za rok;
 • intensywność dofinansowania: do 30% kosztów kwalifikowanych.

Poziom podwyższony:

 • przeciętny miesięczny dochód na osobę w gospodarstwie domowym: do 1673 zł (gospodarstwo wieloosobowe) lub do 2342 zł (gospodarstwo jednoosobowe);
 • intensywność dofinansowania: do 60 % kosztów kwalifikowanych.

Poziom najwyższy:

 • przeciętny miesięczny dochód na osobę w gospodarstwie domowym: do 900 zł (gospodarstwo wieloosobowe) lub do 1260 zł (gospodarstwo jednoosobowe);
 • intensywność dofinansowania: do 90 % kosztów kwalifikowanych.

Program w przygotowaniu. Obecnie nie możemy podać daty jego uruchomienia.

Załączniki

# Plik Wielkość pliku
1 pdf Ciepłe_Mieszkanie-prezentacja 2 MB
2 pdf Czyste_powietrze-zmiany_2023-prezentacja 3 MB