Projekt „Aktywne pogranicze” – podsumowanie

Projekt „Aktywne pogranicze” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz środków budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Nysa.

Finansowanie: środki Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz środki budżetu państwa.

Wartość projekt: 59 147,26 zł
Dofinansowanie z EFRR: 50275,17 zł (85%)
Budżet państwa: 2957,36 zł (5%)
Wkład własny: 5914,73 zł (10%)

Partnerzy projektu: Gmina Miejska Kamienna Góra, Gmina Wiejska Kamienna Góra, Gmina Marciszów, Gmina Lubawka, Miasto Zaclerz (CZ).

Działania wykonane w ramach projektu:

  • zaprojektowanie nowych tras wspinaczkowych – 15 nowych tras w rejonie Zadziernej;
  • zakup 2 stacji ładowania e-rowerów, które zamontowane zostały w Gminie Lubawka i Gminie Marciszów;
  • wydruk i kolportaż polsko-czeskiej mapy turystycznej w nakładzie 15 tys. sztuk;
  • zorganizowanie cyklu 10-ciu wycieczek pieszych i rowerowych. W każdej z gmin partnerskich odbyła się jedna wycieczka piesza i jedna rowerowa, w której udział brali chętni mieszkańcy regionu. Każde wydarzenie zakończyło się wspólnym ogniskiem.

Organizacja powyższych wydarzeń miała na celu promocję polsko-czeskiego pogranicza oraz stanowiła ważny element popularyzacji turystyki aktywnej w regionie.