Projekt przebudowy dawnej szkoły przy ul. Lubawskiej

Tak po modernizacji będzie wyglądał budynek dawnej szkoły przy ul. Lubawskiej w Kamiennej Górze. W ubiegłym roku zleciliśmy przygotowanie projektu przebudowy.

W budynku ma powstać: miejski żłobek, przedszkole oraz Dom Dziennego Pobytu dla kamiennogórskich seniorów.

Urząd miasta pozyskał na razie 2,5 mln złotych dotacji na projekt. Pieniądze pochodzą z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Prace będą realizowane w miarę pozyskiwania kolejnych środków. Koszt modernizacji oszacowaliśmy na 12 – 15 mln zł.