Poszerzymy ul. Papieża Jana Pawła II. Wkrótce zaczniemy prace

Wkrótce ruszamy z przebudową ponad 400-metrowego odcinka ul. Papieża Jana Pawła II w Kamiennej Górze. Ogłosiliśmy przetarg i czekamy na wyłonienie wykonawcy. Prace powinny ruszyć w połowie sierpnia.

Chcemy m.in. poszerzyć ulicę w rejonie skrzyżowania z ul. Jeleniogórską. Kierowcom będzie łatwiej ustawić się przed sygnalizacją świetlną, bo strefa skrzyżowania wydłuży się o około 25 metrów. Zbudujemy dwie zatoki dla autobusów i miejsca postojowe dla samochodów osobowych. Pięć przejść dla pieszych znajdujących się w tym rejonie zostanie oświetlonych. Pojawią się też pasy zieleni.

Prace mogą potrwać 10 miesięcy.

Na przebudowę ulicy uzyskaliśmy 2,1 mln zł dotacji z Funduszu Dróg Samorządowych. Pozwoli to sfinansować 70 procent inwestycji. Resztę wyłożymy z własnego budżetu. Wartość całego projektu została oszacowana na ok. 3 mln złotych.

– To kolejny projekt drogowy, który realizujemy ze wsparciem Funduszu Dróg Samorządowych. W ubiegłym roku otrzymaliśmy dotacje na ul. Jedwabną i Cegielnianą. Wtedy pozyskaliśmy z tego źródła ponad 1,2 mln zł – mówi Janusz Chodasewicz burmistrz Kamiennej Góry.

Zakres prac obejmuje:  

 • rozbiórkę istniejących konstrukcji elementów pasa drogi z poboczami,
 • rozbiórkę istniejącego oznakowania z pominięciem rejonu ronda,
 • przebudowę kanalizacji deszczowej,
 • wykonanie nowych konstrukcji nośnych pasa jezdni i nawierzchni asfaltowych,
 • wykonanie nowych konstrukcji nośnych chodników i nawierzchni z kostki betonowej bezfazowej,
 • wykonanie konstrukcji zjazdów na posesje o nawierzchni z kostki betonowej barwionej,
 • wykonanie zatok postojowych wzdłużnych i prostopadłych o nawierzchni z kostki granitowej,
 • wykonanie zatok autobusowych o nawierzchni z kostki granitowej,
 • urządzenie trawników z zadrzewieniami i zakrzewieniami,
 • częściową wymianę nawierzchni asfaltowej na przeprawie mostowej (sfrezowanie i ułożenie nowej warstwy ścieralnej),
 • wykonanie przejść dla pieszych z oznakowaniem aktywnym, w tym jednego z progiem zwalniającym,
 • doświetlenie przejść dla pieszych,
 • wykonanie oznakowania stałej organizacji ruchu,
 • roboty porządkowe.

 

Tagi: