Przyłbice ochronne dla placówek oświatowych

Fundacja Merkury przekazała nieodpłatnie 100 przyłbic ochronnych dla kamiennogórskich placówek oświatowych. Sprzęt został wyprodukowany we współpracy z Politechniką Wrocławską.

Przyłbice trafiły do Centrum Obsługi Jednostek w Kamiennej Górze,  które przekaże je do szkół podstawowych, przedszkoli i miejskiego żłobka.

Bardzo się nam ta pomoc przyda, ponieważ nasze placówki potrzebują tego typu środków ochrony – mówi Waldemar Woźniak, dyrektor COJ w Kamiennej Górze.

Fundacja Markury w zamian zażądała jedynie deklaracji, że ofiarowany sprzęt będzie używany. Z pewnością tak będzie, ponieważ osłony są w użytkowaniu dużo wygodniejsze od maseczek.

Tagi: