Punkt Konsultacyjny dla ofiar przemocy oraz osób uzależnionych od alkoholu, narkotyków i ich rodzin z terenu Kamiennej Góry

Punkt Konsultacyjny dla ofiar przemocy oraz osób uzależnionych od alkoholu,  narkotyków i ich rodzin z terenu Kamiennej Góry znajduje się na ul. T. Kościuszki 6 (II piętro, pok. nr 10)  w Kamiennej Górze.

 W ramach Punktu prowadzone są następujące bezpłatne formy pomocy:

1. Pomoc psychospołeczna dla ofiar przemocy domowej (spotkania indywidualne):

  • czwartek, godz.: 1500 – 1730 – dyżur pełni instruktor terapii uzależnień.

2. Działalność informacyjna i edukacyjna dla osób uzależnionych i członków ich rodzin oraz  ofiar przemocy:

  •  środa, godz. 1500– 1730  – dyżur pełni  instruktor terapii uzależnień.

Oferta ważna do 10 grudnia  2020 r.

Uwaga: Wejście do budynku obowiązkowo w maseczkach ochronnych! Należy pamiętać również o zdezynfekowaniu rąk. Płyn znajduje się w Punkcie.