Punkt zgłoszeń uchodźców przybyłych do Kamiennej Góry

W Urzędzie Miasta Kamienna Góra działa punkt zgłoszeń uchodźców przybyłych do Kamiennej Góry. Prosimy o zgłaszanie do ewidencji osób, które nie zostały dotąd zarejestrowane w punktach recepcyjnych.

Uchodźcy przybywający na Dolny Śląsk mogą się zarejestrować w punktach recepcyjnych, które znajdują się na granicy państwa lub na dworcu PKP we Wrocławiu, albo w akademiku T-16 Politechniki Wrocławskiej przy ul. Wittiga 4.

Dla niezarejestrowanych uchodźców z Ukrainy przebywających w mieszkaniach lub obiektach prywatnych uruchomiliśmy punkt rejestracji w Urzędzie Miasta Kamienna Góra.

WYDZIAŁ URZĘDU STANU CYWILNEGO I EWIDENCJI LUDNOŚCI

  • parter, pokój nr 102
  • tel. 75 64 55 143
  • e-mail: ewidencja@umkg.pl
  • czynne od 7:30 do 15:30

Przy zgłoszeniu osób w urzędzie należy podać:

  • dane z paszportu lub z innego dokumentu tożsamości,
  • datę wjazdu na terytorium RP,
  • datę przybycia na teren miasta,
  • dane miejsca zamieszkiwania tych osób,
  • imię i nazwisko oraz numer telefonu osoby przyjmującej uchodźców.

Rejestr jest prowadzony w celu rozpoznania aktualnych potrzeb uchodźców. Objęcia ich opieką: psychologiczną, prawną, zdrowotną oraz zapewnienia edukacji dzieciom. Urząd miasta po zebraniu informacji przekaże je do właściwego organu. Dzięki temu uchodźcy wojenni z Ukrainy będą mogli zostać legalnie zatrudnieni oraz posłać dzieci do szkół lub przedszkoli w miejscu pobytu.