Rada Miasta Kamienna Góra

Rada Miasta Kamienna Góra VIII kadencji 2018-2023

Przewodnicząca Rady Miasta

Violetta Majak

Wiceprzewodniczący Rady Miasta

Jerzy Basta

Radni Miasta Kamienna Góra

Jacek Bruździak
Andrzej Grzyb
Janusz Jarosz
Regina Komorowska
Danuta Kurnyta
Mariusz Łobos
Bogdan Murawski
Elżbieta Seweryniak
Łukasz Sławiński
Sławomir Sławiński
Wiesław Sobiechowski
Iwona Szczerbaty
Bogdan Wągrowski