Rada powróci do obrad 30 kwietnia

Obrady XIX sesji rady miasta zostaną wznowione w piątek, 30 kwietnia o godzinie 12:30.

W porządek obrad:

  • Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej gminy miejskiej Kamienna Góra.
  • Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Kamienna Góra na 2021 rok.
  • Podjęcie uchwały w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.
  • Podjęcie uchwały w sprawie przekazania petycji dotyczącej opinii o referendum ludowym.
  • Interpelacje i zapytania.
  • Wnioski.
  • Sprawy różne.
  • Zamknięcie sesji.