Rada seniorów obradowała w sali witrażowej

W świątecznej atmosferze przebiegała ostatnia Rada Seniorów, którą w kamiennogórskim ratuszu zwołał burmistrz Kamiennej Góry Janusz Chodasewicz .

Po sympatycznych życzeniach, rozmawialiśmy o konkretnych potrzebach reprezentowanych na spotkaniu organizacji.

Wśród poruszanych tematów omawiano m.in.:

  • potrzebę stworzenia systemu wolontariatu i samopomocy seniorów;
  • budowę dróg dojazdowych do ogrodów działkowych i parkingów;
  • budowę Domu Dziennego Pobytu dla Seniorów;
  • funkcjonowanie bezpłatnej miejskiej komunikacji;
  • ulgi dla seniorów korzystających z miejskiego basenu.

Podczas spotkania przedstawiliśmy także możliwości mobilnego systemu informacji SISMS, który każda osoba może zainstalować w swym smartfonie.