„Radosna edukacja w kamiennogórskich przedszkolach” współfinansowanego z funduszy Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego

Wnioskodawca, Gmina Miejska Kamienna Góra, uzyskała dofinansowanie do realizacji projektu pn. „Radosna edukacja w kamiennogórskich przedszkolach” współfinansowanego z funduszy Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014 – 2020.

Całkowita wartość projektu – 1 011 511,87 zł.

Kwota dofinansowania UE – 858 634,37 zł.

Projekt realizowany będzie  od 1 października 2020 roku do 31 grudnia 2021 roku. 

Celem projektu jest dostosowanie istniejących w Przedszkolach Publicznych Nr 1, 2 i 3 w Kamiennej Górze miejsc do potrzeb dzieci z  niepełnosprawnościami, zwiększenie szans edukacyjnych 430 dzieci w wieku 3-6 lat uczęszczających do nich, wyposażenie przedszkoli w środki i pomoce dydaktyczne oraz nabycie dodatkowych kompetencji przez nauczycielki tych przedszkoli.

Dodatkowe informacje o projekcie i jego zakresie na stronach internetowych poszczególnych przedszkoli:

PP1 http://przedszkolenr1.szkolnastrona.pl/index.php?c=page&id=22

PP2https://przedszkole2kg.edupage.org/text8/

PP3 http://www.superprzedszkole.com.pl/przedszkole-kamienna-gora/projekt-%22radosna-edukacja-w-kamiennogorskich-przedszkolach%22.html