Raport o stanie gminy miejskiej Kamienna Góra

Burmistrz miasta Kamienna Góra przedstawił radzie miasta raport o stanie gminy miejskiej Kamienna Góra w 2020 roku.

Raport obejmuje podsumowanie działalności burmistrza w roku poprzednim, a w szczególności realizację: polityk, programów, strategii, uchwał rady gminy oraz budżetu obywatelskiego. Treść raportu jest dostępna TUTAJ.

W debacie nad raportem mogą zabierać głos radni oraz mieszkańcy. Aby zabrać głos w debacie, mieszkaniec  jest zobowiązany złożyć przewodniczącej rady miasta pisemne zgłoszenie. Musi być ono poparte podpisami co najmniej 20 osób.

Zgłoszenia można składać najpóźniej w dniu poprzedzającym sesję, podczas której ma być przedstawiany raport o stanie gminy.

Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności zgłoszeń. W debacie może zabrać głos maksymalnie 15 osób (rada może postanowić o zwiększeniu tej liczby).

Sesja, na której odbędzie się debata odbędzie się 17 czerwca 2021 roku o godz. 11.00. Zgłoszenia będą więc przyjmowane do 16 czerwca 2021 roku do godziny 15.30 w biurze rady miasta (Plac Grunwaldzki 1, pok. 203).

Przypominamy, że na terenie ratusza należy dochować wszelkich środków ostrożności związanych z pandemią COVID-19.