Rejestr danych kontaktowych

Odpowiedzialny za usługę: Wydział Urząd Stanu Cywilnego i Ewidencja Ludności
Ada Kucharczyk – Inspektor Wydziału Urząd Stanu Cywilnego i Ewidencja Ludności
Marlena Kurowska – Inspektor Wydziału Urząd Stanu Cywilnego i Ewidencja Ludności

Telefon: 75 64 55 140; 15 64 55 143

E-mail: ada.kucharczyk@kamiennagora.pl;   marlena.kurowska@kamiennagora.pl

I. PODSTAWA PRAWNA:
1. Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie rejestru danych kontaktowych
2. Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne
3. Ustawa z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych.
II. WYMAGANE DOKUMENTY:
1. wypełniony i podpisany wniosek o przekazanie/aktualizację/usunięcie danych kontaktowych w rejestrze danych kontaktowych. Wniosek można również złożyć na dowolnym formularzu urzędowym, który zawiera sekcję RDK. Wniosek stanowi zał. Nr 1 do karty usług.;
2. dowód osobisty lub paszport;
3. telefon lub tablet albo inne tego typu urządzenie – jeśli potwierdza się dane w RDK przy urzędniku. Na dany nośnik otrzymuje się SMS-a lub e-mail z kodami do potwierdzenia danych.
III. MIEJSCE I SPOSÓB ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW:
1. Złożenie osobiście w Wydziale Urząd Stanu Cywilnego i Ewidencja Ludności Urzędu Miasta Kamienna Góra (pok. 102), Pl. Grunwaldzki 1, w godz. 7.30 – 15.15.
2. Przesłanie za pośrednictwem platformy e-PUAP (wymagany podpis elektroniczny lub profil zaufany e-PUAP).
IV. OPŁATY:
Bez opłat.
V. TERMIN I SPOSÓB ZAŁATWIENIA:
1. W przypadku wprowadzenia po raz pierwszy danych kontaktowych osoby fizycznej do rejestru danych kontaktowych do czasu ich potwierdzenia kodem, wszystkie dane osoby są niedostępne, a w przypadku aktualizacji niedostępna jest dana, której dotyczy aktualizacja.
2. Niepotwierdzenie wprowadzonych danych kontaktowych jednorazowym kodem, w okresie jego ważności, powoduje usunięcie danych z systemu teleinformatycznego.
3. Jednorazowy kod jest ważny 24 godziny od wygenerowania go przez system teleinformatyczny.
4. Jednorazowy kod składa się z 6 cyfr.
5. Jednorazowy kod podaje się pracownikowi podmiotu, za pośrednictwem którego dokonuje się przekazania lub aktualizacji danych.
VI. TRYB ODWOŁAWCZY:
BRAK
VII. UWAGI
1. Jeśli wpisuje się lub zmienia dane kontaktowe – będą one dostępne w RDK od razu po ich potwierdzeniu kodem.
2. jeśli usuwa się dane – zostaną one usunięte natychmiast. Nie trzeba ich potwierdzać (nie dostaje się żadnego kodu potwierdzającego).
3. Niepotwierdzenie wprowadzonych danych kontaktowych jednorazowym kodem, w okresie jego ważności, powoduje usunięcie danych z systemu teleinformatycznego.

Załączniki

# Plik Wielkość pliku
1 pdf 34 - zał. Nr 1 418 KB