Rekrutacja do miejskiego żłobka

Ogłaszamy zapisy dzieci do miejskiego żłobka przy ul Spacerowej 10 w Kamiennej Górze. Rekrutacja odbywa się na rok 2020/2021.

Żłobek obejmuje opieką dzieci w wieku od 20 tygodnia życia do zakończenia roku szkolnego (sierpień), w którym dziecko ukończy 3 rok życia.

Dzieci są przyjmowane na wniosek rodziców bądź prawnych opiekunów poprzez złożenie „Karty zgłoszenia dziecka”, której wzór określa „Regulamin Rekrutacji dzieci do Żłobka Miejskiego w Kamiennej Górze”.

Czekamy na wnioski od 2 marca do 31 marca 2020 roku w siedzibie żłobka w godzinach od 8:00 do 14:00.

Do żłobka są przyjmowane dzieci wyłącznie z terenu miasta Kamienna Góra.

Szczegółowych informacji na temat rekrutacji udziela dyrektor żłobka.

Dni otwarte

Zapraszamy rodziców wraz dziećmi w dniach 27 lutego, 5 i 12 marca w godzinach od 15:45 do 16:45 na dni otwarte. Będzie możliwość zobaczenia jak funkcjonuje placówka, porozmawiania z opiekunkami i dyrektorem. Prosimy zabrać ze sobą obuwie zmienne dla siebie i dziecka.

Załączniki

# Plik Wielkość pliku
1 doc Ogłoszenie 2020 -zapisy do żłobka 13 KB
2 doc Zarządzenie rekrutacja żłobek 2020 21 13 KB