Rekrutacja do żłobka miejskiego na rok pracy 2024/2025

Rekrutacja do Żłobka Miejskiego w Kamiennej Górze na rok pracy 2024/2025

Rekrutacja do Żłobka Miejskiego odbywa się na podstawie § 8 Statutu Żłobka Miejskiego w Kamiennej Górze oraz następujących zasad:

  1. Żłobek Miejski w Kamiennej Górze z siedzibą przy ul. Spacerowej 10 obejmuje opieką dzieci w wieku od 20 tygodnia życia do zakończenia roku szkolnego (sierpień), w którym dziecko ukończy 3 rok życia albo końca miesiąca kalendarzowego, w którym dziecko kończy trzeci rok życia, w zależności od tego, która z tych dat następuje później.

  2. Do Żłobka Miejskiego w Kamiennej Górze przyjmowane są dzieci na wniosek rodziców bądź prawnych opiekunów poprzez złożenie „Karty zgłoszenia dziecka”.

  3. Ustala się następujący termin i miejsce przyjmowania wniosków: od 04 marca 2024 roku do 22 marca 2024 roku w siedzibie Żłobka Miejskiego w Kamiennej Górze przy ul. Spacerowej 10 w godzinach od 9:00 do 15:00.

  4. Dokumenty rekrutacyjne można pobierać od 04 marca 2024 r. ze strony internetowej żłobka zlobekkg.szkolnastrona.pl lub osobiście w siedzibie placówki.

  5. Do żłobka w pierwszej kolejności będą przyjmowane dzieci, które mieszkają na terenie Gminy Miejskiej Kamienna Góra.

  6. Dyrektor żłobka udziela wszelkich informacji dotyczących szczegółów rekrutacji.