Remont pomnika na Górze Parkowej

Rozpoczął się remont pomnika na Górze Parkowej w Kamiennej Górze. Dawny obelisk ofiar wojny, obecnie upamiętnia pomordowanych w kamiennogórskiej filii obozu Gross Rosen. Prace zlecił urząd miasta w Kamiennej Górze.

Naprawa pomnika polega na wymianie spoin na kamiennej okładzinie oraz na zamocowaniu odspojonych elementów. Obelisk zostanie też gruntownie wymyty i zabezpieczony przed działaniem wody. Termin zakończenia remontu wyznaczono na 20 września.

Prace pochłoną ok. 28 tysięcy złotych. Urząd miasta sfinansuje je z dotacji udzielonej przez urząd wojewódzki.