Restauratorzy zwolnieni z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu

Uchwała zwalniająca kamiennogórskich restauratorów z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu została zaakceptowana przez radę miasta. Projekt przygotowany przez burmistrza Janusza Chodasewicza został przegłosowany jednogłośnie.

To forma wsparcia miejscowych restauratorów w dobie pandemii – mówi burmistrz Janusz Chodasewicz. Zostali oni zwolnieni z opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych przez cały 2021 rok.

Uchwała przewiduje zwrot opłat za rok 2021, jeśli któraś z firm już ją uiściła. Tacy przedsiębiorcy muszą wystąpić ze stosownym wnioskiem do urzędu miasta. Można go złożyć do 30 kwietnia br.