Różowa skrzyneczka w Szkole Podstawowej nr 1

W Szkole Podstawowej nr 1 w Kamiennej Górze zawiesiliśmy niewielką różową skrzyneczkę. Ta inicjatywa ma pomóc w walce z ubóstwem i wykluczeniem menstruacyjnym.

Z raportów wynika, że co piąta Polka nie ma środków na zakup odpowiednich środków zabezpieczających. Zamiennie wykorzystują: watę, skarpetki, tekturę lub folię.

Dzięki uprzejmości Anny Ściążko z Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków z Wrocławia wydział promocji i polityki społecznej w urzędzie miasta otrzymał pierwszą różową skrzyneczkę. Przekazaliśmy ją do Szkoły Podstawowej nr 1 – mówi Natalia Mataczyńska, kierownik wydziału. – Chcemy, aby kolejne skrzynki trafiły do innych szkół i zostały także zawieszone w ogólnodostępnej przestrzeni miejskiej – dodaje kierownik wydziału.