Rozporządzenie w sprawie świadczenia pieniężnego przysługującego z tytułu pomocy uchodźcom

Rozporządzenie Rady Ministrów z 24 czerwca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie maksymalnej wysokości świadczenia pieniężnego przysługującego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy oraz warunków przyznawania tego świadczenia i przedłużania jego wypłaty.

D2022000133601