Rusza projekt modernizacji dawnej szkoły przy ul. Lubawskiej

Burmistrz Janusz Chodasewicz podpisał umowę na opracowanie dokumentacji projektowej dla przebudowy budynku byłej szkoły przy ul. Lubawskiej w Kamiennej Górze. Po modernizacji powstanie tam miejski żłobek, przedszkole oraz Dom Dziennego Pobytu dla kamiennogórskich seniorów.

W postępowaniu przetargowym uczestniczyło dwunastu oferentów. Ceny oscylowały od 147 tys. zł do 348 tys. zł. Komisja przetargowa zdecydowała się na wybór najkorzystniejszej cenowo oferty. Projekt wykona firma Coza Architektura. Z zamówienia musi się wywiązać w ciągu 9 miesięcy.

To sporo taniej niż przewidzieliśmy na to zadanie. W miejskim budżecie zabezpieczyliśmy na nie 350 tys. zł – mówi burmistrz Janusz Chodasewicz.

Pod koniec ubiegłego roku kamiennogórski samorząd pozyskał 2,5 mln złotych dotacji na modernizację dawnej szkoły. Pieniądze pochodzą z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Prace będziemy etapować i realizować w miarę pozyskiwania kolejnych środków – dodaje burmistrz Chodasewicz.

Koszt modernizacji szkoły wstępnie oszacowaliśmy na 12 – 15 mln zł. Dokładne koszty i zakres prac poznamy po wykonaniu projektu.