Ruszył nabór wniosków na dofinansowanie wymiany pieca

Ruszył nabór wniosków o przyznanie dotacji na wymianę wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach na terenie Kamiennej Góry.

Dokumenty można składać do 30 kwietnia 2021 r. w godzinach od 9:00 do 15:00. Nabór odbywa się w sali gimnastycznej byłego gimnazjum przy ul. Lubawskiej 8 w Kamiennej Górze. Dziś rano przed wejściem ustawiła się kolejka zainteresowanych otrzymaniem dotacji. Mieszkańcy stworzyli nieformalną listę oczekujących i „komitet kolejkowy”.
O godzinie 9 rozpoczęto przyjmowanie dokumentów – mówi Ewelina Tokarska, kierownik wydziału gospodarki lokalowej w kamiennogórskim ratuszu. – Głównym kryterium decydującym o przyznaniu dotacji jest ocena punktowa wniosku. Kolejność ich składania będzie decydująca jedynie w przypadku wniosków z tą samą ilością punktów – dodaje kierownik wydziału.
Miasto Kamienna Góra otrzymało 1,5 mln zł dofinansowania na wymianę kopcących źródeł ogrzewania.

Projekt dedykowany jest osobom fizycznym zamieszkującym obszar objętym projektem i będącymi jednocześnie:

  • właścicielami budynków jednorodzinnych;
  • właścicielami mieszkań w budynkach wielorodzinnych;
  • najemcami mieszkań w budynkach wielorodzinnych (posiadającymi tytuł do lokalu mieszkalnego).

Zakres inwestycji podlegający dofinansowaniu:

  • demontaż starego źródła ciepła i instalację kotła spalającego paliwa gazowe;
  • demontaż starego źródła ciepła i instalację kotła spalającego biomasę (np. kocioł na pellety);
  • demontaż starego źródła ciepła i instalację źródła ciepła opartego o OZE (np. pompa ciepła, mikroinstalacja fotowoltaiczna);
  • demontaż starego źródła ciepła i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej na potrzeby c.w.u. i potrzeby produkcji energii elektrycznej;
  • zakup i instalację systemu zarządzania energią (np. termostaty, czujniki temperatury);
  • modernizacja instalacji grzewczej umożliwiająca dostęp do obsługi urządzeń przez osoby niepełnosprawne.

Dofinansowaniem objęta będzie inwestycja w kwocie do 70 proc. kosztów kwalifikowanych.