Ryzyko wystąpienia przekroczenia poziomu alarmowego dla pyłu

Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu alarmowego oraz poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 – 2 stopień zagrożenia.

„Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego informuje, że w dniu 25.02.2021 r. istnieje ryzyko przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 (100 µg/m3). Prognozowane przekroczenie poziomu informowania dla pyłu PM10 obejmuje powiaty: wrocławski, lwówecki, jaworski, legnicki, średzki, oławski, trzebnicki, ząbkowicki, dzierżoniowski, wałbrzyski, strzeliński, oleśnicki, świdnicki, karkonoski, kamiennogórski, zgorzelecki i miasta: Jelenia Góra, Wałbrzych i Wrocław.”

Przyczynami ryzyka wystąpienia przekroczenia poziomu informowania pyłu PM10 są warunki meteorologiczne utrudniające rozprzestrzenianie się zanieczyszczeń w sytuacji wzmożonej emisji z sektora bytowo-komunalnego i wzmożonego ruchu drogowego.

Zalecane działania określone w Programie ochrony powietrza w planie działań krótkoterminowych dla drugiego stopnia zagrożenia pyłem PM10:

• Osoby o wyższej wrażliwości na zanieczyszczenie powietrza (dzieci i młodzież, osoby starsze, osoby z zaburzeniami układu oddechowego, krwionośnego, alergicy, osoby palące papierosy i zawodowo narażone na pyły), powinny:
• ograniczyć długie spacery i aktywność fizyczną na zewnątrz,
• unikać wietrzenia pomieszczeń,
• włączyć oczyszczacz powietrza lub założyć maskę antysmogową,
• w razie potrzeby stosować się do zaleceń lekarzy,
• śledzić informacje o aktualnych poziomach zanieczyszczenia powietrza.

• Jednostki oświatowe i opiekuńcze (m.in. szkoły, przedszkola, żłobki), powinny:
• ograniczyć aktywność dzieci i młodzieży na zewnątrz.

• Szpitale i przychodnie opieki zdrowotnej, powinny:
• przygotować się na możliwość wystąpienia większej ilości przypadków nagłych (np. wzrost dolegliwości astmatycznych lub niewydolności krążenia).

• Władze gmin, powinny:
podjąć intensywne kontrole zakazu spalania odpadów i pozostałości roślinnych.