Ryzyko zagrożenia bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych

Uprzejmie informuję, że ze względu na potencjalne ryzyko zagrożenia bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych, o jakim mowa w art. 15 ust. 3 ustawy o działaniach antyterrorystycznych, Prezes Rady Ministrów na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o działaniach antyterrorystycznych podpisał Zarządzenie nr 322 z dnia 3 grudnia 2021 roku w sprawie wprowadzenia stopnia alarmowego CRP (1 stopnia ALFA-CRP) na całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej obowiązujące od dnia 5 grudnia 2021 roku od godz. 23.59 do dnia 10 grudnia 23.59.

 

Stopnie alarmowe CRP dotyczą zagrożenia w cyberprzestrzeni. Stopień alarmowy ALFA-CRP jest pierwszym w czterostopniowej skali. Oznacza to, że administracja publiczna jest zobowiązana do prowadzenia wzmożonego monitoringu stanu bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych. Instytucje publiczne będą m.in. monitorować i weryfikować, czy nie doszło do naruszenia bezpieczeństwa komunikacji elektronicznej.

 

 

W związku z tym proszę o:

 

• zachowanie wzmożonej czujności w stosunku do informacji wpływających do urzędu/jednostki drogą teleinformatyczną,

 

• odłączyć i ograniczyć działalność teleinformatyczną w przypadku zlokalizowania zagrożenia do czasu wyjaśnienia i zabezpieczenia.