Rządowy Fundusz Polski Ład- Program Inwestycji Strategicznych

 

Zadanie obejmuje przebudowę dróg publicznych w mieście Kamienna Góra tj:  ulicy Śląskiej, Wrzosowej,  Różanej,  oraz wiaduktu nad droga rowerową . Projekt obejmuje przebudowę jezdni i chodników, wraz z infrastrukturą podziemną oraz oświetleniem drogowym. W zakresie budowy wiaduktu przewiduje się odbudowę zniszczonej konstrukcji  wiaduktu pieszego, zagrażającego bezpieczeństwu użytkowników drogi rowerowej.