Sesja rady miasta | 26 kwietnia

Sesja rady miasta odbędzie się 26 kwietnia 2023 r. (środa) o godz. 13.00 w sali nr 211 urzędu miasta.

 1. Otwarcie sesji.
 2. Wnioski dotyczące zmian w porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z LXIV sesji rady miasta Kamienna Góra.
 4. Informacja burmistrza miasta Kamienna Góra o pracy między sesjami.
 5. Informacja przewodniczącej rady miasta Kamienna Góra o pracy między sesjami.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie umowy o oddanie w wieczyste użytkowanie nieruchomości gruntowej.
 8. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej gminy miejskiej Kamienna Góra.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Kamienna Góra na 2023 rok.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez gminę miejską Kamienna Góra oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku.
 11. Interpelacje i zapytania.
 12. Wnioski.
 13. Sprawy różne.
 14. Zamknięcie sesji.