Sesja rady miasta | 27 kwietnia 2022 r.

 

Sesja rady miasta odbędzie się 27 kwietnia 2022 r. (środa) o godz. 13.00 w sali nr 211 urzędu miasta.

Program

 1. Otwarcie sesji.
 2. Wnioski dotyczące zmian w porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XLVIII sesji rady miasta Kamienna Góra.
 4. Informacja burmistrza miasta Kamienna Góra o pracy między sesjami.
 5. Informacja przewodniczącej rady miasta Kamienna Góra o pracy między sesjami.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Krzeszowskiej w Kamiennej Górze.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy miejskiej Kamienna Góra na lata 2022 – 2026”.
 8. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie statutu żłobka miejskiego w Kamiennej Górze.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości.
 13. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej gminy miejskiej Kamienna Góra.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Kamienna Góra na 2022 rok.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej powiatowi kamiennogórskiemu.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia sprzeciwu rady miasta Kamienna Góra wobec przebiegu proponowanych na terenie gminy miejskiej Kamienna Góra wariantów trasy linii kolejowej dużych prędkości w ramach inwestycji Centralnego Portu Komunikacyjnego.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi.
 19. Interpelacje i zapytania.
 20. Wnioski.
 21. Sprawy różne.
 22. Zamknięcie sesji.