Sesja rady miasta | 27 lutego

Sesja rady miasta odbędzie się 27 lutego 2023 r. (poniedziałek) o godz. 14.00 w sali nr 211 urzędu miasta.

 1. Otwarcie sesji.
 2. Wnioski dotyczące zmian w porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z LXIV sesji rady miasta Kamienna Góra.
 4. Informacja burmistrza miasta Kamienna Góra o pracy między sesjami.
 5. Informacja przewodniczącej rady miasta Kamienna Góra o pracy między sesjami.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia gminy miejskiej Kamienna Góra do realizacji programu osłonowego „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2023.
 7. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia wieloletniego gminnego programu osłonowego w zakresie dożywiania pod nazwą „Dożywianie w gminie miejskiej Kamienna Góra” na lata 2019-2023.
 8. Interpelacje i zapytania.
 9. Wnioski.
 10. Sprawy różne.
 11. Zamknięcie sesji.