Sesja rady miasta – 28 kwietnia

Sesja rady miasta odbędzie się 28 kwietnia 2021 r. (środa) o godz. 13.00 w sali nr 211 urzędu miasta.

Program sesji:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Wnioski dotyczące zmian w porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XXXVII sesji rady miasta Kamienna Góra.
 4. Informacja burmistrza miasta o pracy między sesjami.
 5. Informacja przewodniczącego rady o pracy rady między sesjami.
 6. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kamiennej Górze.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie określenia sezonu kąpielowego oraz wykazu kąpielisk na terenie gminy miejskiej Kamienna Góra w 2021 r.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia udzielania dofinansowania ze środków budżetu miasta Kamienna Góra w ramach programu priorytetowego pn.: „Ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego- edycja III”.
 10. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zwolnienia przedsiębiorców z opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży za rok 2021 i zwrotu części tej opłaty.
 11. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zatwierdzenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii dla miasta Kamienna Góra na 2021 rok.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Leśnej w Kamiennej Górze.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Lipowej w Kamiennej Górze.
 14. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej gminy miejskiej Kamienna Góra.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Kamienna Góra na 2021 rok.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania petycji dotyczącej opinii o referendum ludowym.
 18. Interpelacje i zapytania.
 19. Wnioski.
 20. Sprawy różne.
 21. Zamknięcie sesji.