Sesja rady miasta | 28 września

Sesja rady miasta odbędzie się 28 września 2022 r. (środa) o godz. 13.00 w sali nr 211 urzędu miasta.

 1. Otwarcie sesji.
 2. Wnioski dotyczące zmian w porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołów z LIII, LIV i LV sesji rady miasta Kamienna Góra.
 4. Informacja burmistrza miasta Kamienna Góra o pracy między sesjami.
 5. Informacja przewodniczącej rady miasta Kamienna Góra o pracy między sesjami.
 6. Informacja na temat funkcjonowania i bieżącej działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest gmina miejska Kamienna Góra.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązywanie umowy o oddanie w wieczyste użytkowanie nieruchomości gruntowej.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Leśnej w Kamiennej Górze.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Lubawskiej i Jaśminowej w Kamiennej Górze.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie opłaty reklamowej.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kamiennej Górze.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie nadania statutu Centrum Kultury w Kamiennej Górze.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie ustalenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych oraz innych publicznych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez gminę miejską Kamienna Góra, a także przyznania tym kryteriom ustalonej liczby punktów oraz określania rodzajów dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów.
 15. Interpelacje i zapytania.
 16. Wnioski.
 17. Sprawy różne.
 18. Zamknięcie sesji.