Sesja rady miasta – 30 czerwca

XLII sesja rady miasta Kamienna Góra  odbędzie się dnia 30 czerwca 2021 r. (środa) o godzinie 12:00.

Program

 1. Otwarcie sesji.
 2. Wnioski dotyczące zmian w porządku obrad.
 3. Informacja burmistrza miasta Kamienna Góra o pracy między sesjami.
 4. Informacja przewodniczącego rady miasta Kamienna Góra o pracy rady między sesjami.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Krzeszowskiej w Kamiennej Górze.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości (dz. Nr 58/1, 59, 60, 61, 62, 64, 65, 95/1, 95/2, 115/3, 116/2, 117/1, 117/2, 117/3, 118/4, 119, 120, 121/1, 122/1, 123/1, 125/1 obr.3).
 7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości (dz. Nr 63/4, obr.3).
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości (dz. Nr 315/65 obr.6).
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości (dz. Nr 236/12 obr. 7).
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie nieruchomości w dzierżawę na okres 10 lat.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie umowy o oddanie w wieczyste użytkowanie nieruchomości gruntowej.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia składu liczbowego wiceprzewodniczących rady miasta Kamienna Góra.
 13. Interpelacje i zapytania.
 14. Wnioski.
 15. Sprawy różne.
 16. Zamknięcie sesji.