Sesja rady miasta | 30 marca 2022 r.

Sesja rady miasta odbędzie się 30 marca 2022 r. (środa) o godz. 13.00 w sali nr 211 urzędu miasta.

Program 

 1. Otwarcie sesji.
 2. Wnioski dotyczące zmian w porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XLVII sesji rady miasta Kamienna Góra.
 4. Informacja burmistrza miasta Kamienna Góra o pracy między sesjami.
 5. Informacja przewodniczącej rady miasta Kamienna Góra o pracy między sesjami.
 6. Informacja dyrektora Centrum Kultury na temat funkcjonowania i bieżącej działalności jednostki.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Kamienna Góra w roku 2022”.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Lipowej w Kamiennej Górze.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie starego miasta w rejonie ul. S. Żeromskiego i Al. Wojska Polskiego w Kamiennej Górze.
 14. Interpelacje i zapytania.
 15. Wnioski.
 16. Sprawy różne.
 17. Zamknięcie sesji.