Sesja rady miasta Kamienna Góra

Najbliższa sesja rady miasta odbędzie się 11 września 2020 r. (piątek) o godz. 14.00 w sali nr 211 urzędu miasta.

Porządek obrad:

1. Otwarcie Sesji.
2. Wnioski dotyczące zmian w porządku obrad.

3. Podjęcie uchwały w sprawie określenia regulaminu otwartego konkursu ofert oraz kryteriów wyboru ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego

4. Zamknięcie Sesji.