Sesja rady miasta Kamienna Góra | 5 sierpnia

Porządek obrad LVII sesji rady miasta Kamienna Góra, która rozpocznie się 5 sierpnia 2022 r. (piątek) o godz. 10:30.

  1. Otwarcie sesji.
  2. Wnioski dotyczące zmian w porządku obrad.
  3. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na oddanie nieruchomości w dzierżawę na okres 10 lat.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości.
  5. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej gminy miejskiej Kamienna Góra.
  6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Kamienna Góra na 2022 rok.
  7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia woli objęcia udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Towarzystwa Budownictwa Społecznego „TBS” spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kamiennej Górze.
  8. Zamknięcie sesji.