Sesja rady miasta odbędzie się 30 listopada

Sesja rady miasta odbędzie się 30 listopada 2021 r. (wtorek) o godz. 17.00 w sali nr 211 urzędu miasta.

Porządek obrad

 1. Otwarcie sesji.
 2. Wnioski dotyczące zmian w porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XLIII sesji rady miasta Kamienna Góra.
 4. Informacja burmistrza miasta Kamienna Góra o pracy między sesjami.
 5. Informacja przewodniczącej rady miasta Kamienna Góra o pracy rady między sesjami.
 6. Podjęcia uchwały w sprawie przyjęcia „Programu współpracy gminy miejskiej Kamienna Góra z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022”.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Lubawskiej i Jaśminowej w Kamiennej Górze.
 8. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej gminy miejskiej Kamienna Góra.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Kamienna Góra na 2021 rok (z autopoprawką).
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet radnych rady miasta Kamienna Góra oraz rozliczania kosztów podróży służbowych.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla burmistrza miasta Kamienna Góra.
 12. Interpelacje i zapytania.
 13. Wnioski.
 14. Sprawy różne.
 15. Zamknięcie sesji.