Sesja rady miasta zaplanowana na 17 czerwca

Sesja rady miasta odbędzie się 17 czerwca 2021 r. (czwartek) o godz. 11.00 w sali nr 211 urzędu miasta.

 

Program sesji 

  1. Otwarcie sesji.
  2. Wnioski dotyczące zmian w porządku obrad.
  3. Podjęcie uchwały w sprawie rezygnacji radnej z funkcji wiceprzewodniczącej rady miasta Kamienna Góra.
  4. Rozpatrzenie raportu o stanie gminy miejskiej Kamienna Góra za 2020 rok.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia burmistrzowi Miasta Kamienna Góra wotum zaufania.
  6. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu miasta Kamienna Góra za 2020 rok.
  7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium burmistrzowi miasta Kamienna Góra za 2020 rok.
  8. Zamknięcie sesji.