Sesja rady miasta zaplanowana na 26 sierpnia

Sesja rady miasta odbędzie się 26 sierpnia 2020 r. (środa) o godz. 11.00 w sali nr 211 urzędu miasta.

Porządek obrad:

1. Otwarcie Sesji.
2. Wnioski dotyczące zmian w porządku obrad.
3. Przyjęcie Protokołów z XXIV i XXV Sesji Rady Miasta Kamienna Góra.

4. Informacja Burmistrza Miasta o pracy między Sesjami.
5. Informacja Przewodniczącego Rady Miasta o pracy Rady między Sesjami.
6. Rozpatrzenie raportu o stanie Gminy Miejskiej Kamienna Góra za 2019 rok.
7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Kamienna Góra wotum zaufania.
8. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Kamienna Góra za 2019 rok.
9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Kamienna Góra za 2019 rok.
10. Podjęcie uchwały w sprawie określenia średnich cen jednostek paliwa w Gminie Miejskiej Kamienna Góra na rok szkolny 2020/2021.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie ulic: H. Sienkiewicza, L. Waryńskiego
i Wł. Broniewskiego w Kamiennej Górze.
12. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu cmentarzy komunalnych oraz ustalenia cennika opłat obowiązujących na cmentarzach komunalnych, stanowiących mienie Gminy Miejskiej Kamienna Góra.
13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości
(dz. Nr 212/10, obr.7).
14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości
(dz. Nr 118/7, obr.6).
15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości
(dz. Nr 102/4, obr.3).
16. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości
(dz. Nr 126/5, obr.5 na dz. Nr 140/4).
17. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości
(dz. Nr 15/26, obr.1).
18. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości
(dz. Nr 213/22, obr.3).
19. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 w Kamiennej Górze.

20. Interpelacje i zapytania.
21. Wnioski.

22. Sprawy różne.
23. Zamknięcie Sesji.

 

Tagi: