Sesja rady miasta zaplanowana na 30 września

Najbliższa sesja rady miasta odbędzie się 30 września 2020 r. (środa) o godz. 13.00 w sali nr 211 urzędu miasta.

Porządek obrad

1. Otwarcie sesji.
2. Wnioski dotyczące zmian w porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XXVII sesji rady miasta Kamienna Góra.

4. Informacja burmistrza miasta o pracy między sesjami.
5. Informacja przewodniczącego rady miasta o pracy rady między sesjami.
6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami miasta Kamienna Góra na lata 2020 -2023.
7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości (dz. Nr 315/75, obr.6).
8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości (dz. Nr 870, obr.6).
9. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 w Kamiennej Górze.
10. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 w Kamiennej Górze.
11. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na dyrektora Przedszkola Publicznego nr 1 w Kamiennej Górze.
12. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na dyrektora Przedszkola Publicznego nr 2 w Kamiennej Górze.
13. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na dyrektora Przedszkola Publicznego nr 3 w Kamiennej Górze.
14. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej gminy miejskiej Kamienna Góra.
15. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Kamienna Góra na 2020 rok.

16. Interpelacje i zapytania.
17. Wnioski.

18. Sprawy różne.
19. Zamknięcie sesji.