Sesja rady miasta zaplanowana na 31 marca

XXXIV sesja rady miasta Kamienna Góra odbędzie się 31 marca 2021 r. o godz. 13:00.

Porządek obrad:

  1. Otwarcie sesji.
  2. Wnioski dotyczące zmian w porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołu z XXXVI sesji rady miasta Kamienna Góra.
  4. Informacja burmistrza miasta o pracy między sesjami.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminie Dobromierz na zadania z zakresu pomocy społecznej z przeznaczeniem na pomoc pogorzelcom z gminy Dobromierz.
  6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Kamienna Góra w roku 2021”.
  7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia wniosku burmistrza miasta Kamienna Góra o udzielenie wsparcia ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia udziałów w istniejącej Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej-Towarzystwo Budownictwa Społecznego „TBS” Sp. z o.o. z siedzibą w Kamiennej Górze.
  8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia wniosku Burmistrza Miasta Kamienna Góra o udzielenie wsparcia ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia udziałów w istniejącej Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej-Towarzystwo Budownictwa Społecznego „TBS” Sp. z o.o. z siedzibą w Kamiennej Górze.
  9. Zamknięcie sesji.