Sesja rady miasta zwołana na 24 czerwca

Sesja rady miasta odbędzie się w środę, 24 czerwca 2020 r. o godz. 13 w sali nr 211 urzędu miasta.

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) – przewodniczący rady miasta Janusz Jarosz zwołał XXV sesję rady miasta Kamienna Góra, z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie Sesji.

 2. Wnioski dotyczące zmian w porządku obrad.

 3. Przyjęcie Protokołów z XXII i XXIII Sesji Rady Miasta Kamienna Góra.

 1. Informacja Burmistrza Miasta o pracy między Sesjami.

 2. Informacja Przewodniczącego Rady Miasta o pracy Rady między Sesjami.

 3. Informacja Prezesa Zarządu Spółki Mieszkaniowej nt. bieżącej działalności oraz sytuacji finansowej spółki.

 4. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Kamienna Góra.

 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Kamienna Góra na 2020 rok.

 6. Interpelacje i zapytania.

 7. Wnioski.

 1. Sprawy różne.

 2. Zamknięcie Sesji.

Tagi: