Specjalna linia dla pomocy Ukrainie

Miasto Kamienna Góra uruchomiło specjalny telefon, dzięki któremu można zgłaszać oferty pomocy dla uchodźców z Ukrainy przybyłych do Kamiennej Góry.

Możliwość bezpłatnego zakwaterowania, wyżywienia, opieki medycznej, psychologicznej, transportu, opieki nad zwierzętami, edukacji, wolontariatu itp. można zgłosić pod numerem +48 725 321 362. Linia jest czynna w godz. 7:30 – 15:30. 

Wobec pojawiających się zapytań mieszkańców o możliwość refundacji pobytu uchodźców informujemy, że administracja rządowa wyłączyła z refundowania „miejsca niezorganizowane”, tj. będące własnością pojedynczych osób prywatnych. Rodziny, które przyjęły bądź zamierzają przyjąć do siebie uchodźców, muszą zorganizować im pobyt w całości we własnym zakresie.