Stanowisko w sprawie czynszów za mieszkania komunalne w Kamiennej Górze

Jesteśmy zmuszeni sprostować nieprawdziwą informację, która pojawiła się podczas XXX sesji rady miasta Kamienna Góra, 28 października 2020 r.

Nieprawdą jest stwierdzenie, że ok. 1200 najemców mieszkań komunalnych w Kamiennej Górze nie płaci regularnie czynszu. To sformowanie pojawiło się w jednym z wystąpień członka rady.

Z informacji przekazanych przez Spółkę Mieszkaniową wynika, że we wrześniu ściągalność opłat wynikających z czynszu kształtowała się na poziomie prawie 96 procent. W sierpniu wskaźnik ten wynosił 92 procent, a w lipcu ponad 104 procent! W innych miesiącach bieżącego roku było  podobnie.

Czynszowe długi najemców są w Kamiennej Górze wieloletnim problemem, ale nie chcemy, by powstało wrażenie, że większość mieszkańców nie płaci za najem mieszkań komunalnych. Większość kamiennogórzan uczciwie opłaca swe zobowiązania, a Spółka Mieszkaniowa ściąga należności od dłużników.